مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری فدرال

حداقل شرایط تحصیلی

متقاضی باید حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

  1. حداقل مدرک تحصیلی بعد از دوران متوسطه
  2. ارزیابی مدارک تحصیلی (ECA) برای مدارک اخذ شده در خارج از کانادا
چنانچه متقاضی دارای دارایی به ارزش 50 میلیون دلار کانادا باشد از این شرط معاف خواهد شد.