مهاجرت به انتاریو کانادا

استریم نیروی انسانی اکسپرس اینتری انتاریو

استریم نیروی انسانی اکسپرس اینتری برای نیرو های متخصصی که قصد کار و زندگی به صورت دائم در این استان را دارند ایجاد شده است. این استریم، برنامه استانی را قادر میسازد تا افرادی که تحصیلات لازم، توانایی زبان و دیگر قابلیت هایی که به یکپارچه شدن متقاضی در جامعه و بازار کار این استان کمک میکند را نامینیت نماید.

متقاضی باید حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

 1. پروفایل معتبر اکسپرس ایتری و واجد شرایط شدن در یکی از دو برنامه
  نیروی متخصص فدرال اکسپرس اینتری (FSWP) یا
  تجربه شغلی کانادایی اکسپرس اینتری (CEC)
 2. دریافت اعلام علاقه مندی ازسوی استان انتاریو (NOI)
 3. کسب حداقل 400 امتیاز در سیستم امتیاز بندی رقابتی (CRS) اکسپرس اینتری یا
  امکان اخذ دعوتنامه استانی برای امتیازهای کمتر از 400 نیز ازسوی استان انتاریو وجود دارد. این انتخاب با توجه به نیاز بازار کار این استان از میان رشته های موردنیاز در هر مقطع زمانی خواهدبود.
 4. کسب حداقل شرایط گفته شده در فاکتور های زیر

چه کسانی واجد شرایط نیستند:

 1. متقاضیانی که NOI دریافت نکرده اند یا NOI آنها منقضی شده است.
 2. متقاضیانی که در کانادا پناهنده هستند.
 3. متقاضیانی که در اکسپرس اینتری پروفایل معتبر ندارند.