مهاجرت به کانادا از طریق برنامه های استانی

بیشتر استان های کانادا میتوانند مهاجران را طی برنامه ی نامینیت استانی (PNP) انتخاب کنند. این مهاجران باید سابقه ی شغلی، توانایی و تحصیلات برای شرکت در اقتصاد و قصد زندگی در آن استان را داشته باشد.

هر استان دارای برنامه و سیستم امتیاز بندی مخصوص به خود میباشد. اگر تحت برنامه اکسپرس اینتری، نامینیت استانی میشوید باید علاوه بر اینکه حداقل شرایط لازم برای آن استان را دارا باشید، حداقل شرایط لازم برای اکسپرس اینتری را نیز داشته باشید و درخواست نامینیت شدن خود را در استان مورد نظر ثبت کنید. قبل از ثبت درخواست باید پروفایل اکسپرس اینتری خود را پر کنید تا مشخص شود دارای حداقل شرایط لازم برای اکسپرس اینتری هستید.