مهاجرت به نوا اسکوشیا کانادا

استریم تقاضای اکسپرس اینتری نوا اسکوشیا

این استریم با دوکتگوری A و B برای متقاضیان دارای پیشنهاد شغلی و متقاضیان بدون پیشنهاد شغلی مناسب میباشد. استریم تقاضای اکسپرس اینتری نوا اسکوشیا مخصوص افراد متخصصی میباشد که قصد کار و زندگی در استان نوا اسکوشیا را دارند. این برنامه استانی اجازه میدهد تا افرادی که با بازار کار و شرایط این استان مطابقت بیشتری دارند انتخاب شوند.

شرایط و قوانین ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند و شرایط متقاضی طبق آخرین تغییرات بررسی خواهد شد و هر درخواستی ممکن است مورد بررسی قرار نگیرد. درخواست ها بر اساس علاقه مندی و اختیار اداره مهاجرت این استان و بر اساس برخی فاکتور ها مانند حجم پرونده ها، بازار کار این استان، کیفیت پرونده، پیش بینی وضعیت شغلی و تامین درخواست ها و ... بررسی خواهد شد. همچنین ممکن است در بعضی مواقع مصاحبه ای برای متقاضی ترتیب داده شود.

کتگوری های استریم تقاضای اکسپرس اینتری نوا اسکوشیا

 1. کتگوری A: متقاضیان دارای پیشنهاد شغلی از استان نوا اسکوشیا
 2. کتگوری B: متقاضیان با سابقه کار در لیست مشاغل مورد تقاضای استان نوا اسکوشیا

متقاضی باید حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

 1. واجد شرایط شدن در یکی از دو کتگوری فوق الذکر
 2. داشتن پروفایل معتبر اکسپرس اینتری
 3. کسب حداقل 67 امتیاز از مجموع امتیازات فاکتور های زیر
 4. کسب حداقل شرایط گفته شده در فاکتور های زیر

قوانین و امتیاز سابقه کاری

قوانین و امتیاز تحصیلات

قوانین و امتیاز دانش زبان

قوانین و امتیاز سن

قوانین و امتیاز انطباق پذیری

قوانین و امتیاز پیشنهاد کار معتبر

قوانین تمکن مالی

مشاغل مورد تقاضای استان نوا اسکوشیا

چه کسانی واجد شرایط نیستند:

 1. متقاضیانی که طی 12 ماه گذشته از این استان نامینیت گرفته اند.
 2. متقاضیانی که قصد دارند در مشاغل سطح C یا D کار کنند.
 3. متقاضیانی که والدین، پدر بزرگ مادربزرگ و یا همسر یک مقیم دائم کانادا، یا یک پناهجو یا پناهنده هستند.
 4. متقاضیانی که در کشور محل اقامت خود به صورت قانونی زندگی نمیکنند.
 5. متقاضیانی که در حال حاضر به صورت غیر قانونی در کانادا زندگی میکنند.
 6. متقاضیانی که در حال حاضر در کانادا تحصیلات بعد از متوسطه را میگذرانند.
 7. متقاضیانی که در کانادا تحصیل کرده اند و به دلیل بورس تحصیلی از یک سازمان موظف به بازگشت به کشور خود میباشند.
 8. متقاضیانی که مجوز کار بعد از تحصیل دارند ولی کد شغلی آنها مشاغل سطح C یا D میباشد.
 9. متقاضیانی که همسر آنها در سال آخر تحصیل در مقطع بعد از متوسطه در کانادا نمیباشد.
 10. متقاضیانی که اختلافات حزانت فرزند دارند.
 11. متقاضیانی که پیشنهاد شغلی خارج از نوا اسکوشیا دارند.
 12. متقاضیانی که تحت برنامه مراقبت از سالمندان و کودکان (Caregiver Program) در کانادا هستند.
 13. متقاضیانی که قصد راه اندازی کسب و کار در استان نوا اسکوشیا را دارند.
 14. متقاضیانی که سرمایه گذار غیر فعال هستند.
 15. متقاضیانی که توانایی اثبات تمکن مالی ندارند.