مهاجرت به ساسکاچوان کانادا

استریم مشاغل مورد تقاضای ساسکاچوان

اگر قصد ندارید در اکسپرس اینتری پروفایل تشکیل دهید و پیشنهاد شغلی معتبر از این استان ندارید، میتوانید در این استریم از برنامه استانی نیروی متخصص ساسکاچوان شرکت کنید. این روش برای کسانی که دارای پیشنهاد شغلی از کارفرما در ساسکاچوان نیستند اما شغل آنها در لیست مشاغل مورد تقاضای این استان وجود دارد و امتیاز لازم را در سیستم امتیاز بندی ساسکاچوان کسب میکنند، مناسب میباشد.

متقاضی باید حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

  1. کسب حداقل 60 امتیاز از مجموع امتیازات فاکتور های زیر
  2. کسب حداقل شرایط گفته شده در فاکتور های زیر

قوانین و امتیاز سابقه کاری

قوانین و امتیاز تحصیلات

قوانین و امتیاز دانش زبان

قوانین و امتیاز سن

قوانین و امتیاز انطباق پذیری

قوانین تمکن مالی

لیست مشاغل مورد تقاضای ساسکاچوان