مهاجرت به کانادا از طریق اسپانسرشیپی (مهاجرت خویشاوندی)

مقیمان دائم یا شهروندان کانادا میتوانند برخی اعضای خانواده خود را تحت پوشش خود در بیاورند و از این طریق فردی که تحت تکفل قرار گرفته است مقیم دائم کانادا محسوب خواهد شد. هر ساله هزاران نفر از طریق خویشاوندی به کانادا مهاجرت میکنند که بیشتر آنها همسران و بعد از آن والدین شخص مقیم کانادا میباشند.

چنانچه در طول پروسه مهاجرت خود تصمیم به ازدواج بگیرید اما بنا بر دلایلی مانند شرایط شخصی و یا حتی تغییر در شرایط مهاجرتی و پایین امدن شانس دریافت اقامت دائم کانادا در سیستم های امتیاز بندی برنامه های استانی نتوانید همسر را به پرونده خود اضافه کنید، در این صورت باید پس از اخذ اقامت دائم کانادا ازدواج کرده و از طریق اسپانسر شیپی برای اقامت دائم همسر خود اقدام نمایید.

یکی دیگر از دغدغه های مهاجرین برای مهاجرت، دوری از خانواده مخصوصا والدین میباشد. به جز سوپر ویزای والدین که راه سریعتری برای تجدید دیدار والدین با فرزندانشان میباشد، مقیم دائم کانادا یا شهروند کانادا میتواند والدین و حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ خود را تحت پوشش خود در بیاورد و آنها نیز برای همیشه مقیم دائم کانادا شوند.