مهاجرت از طریق نیروی متخصص کبک کانادا - مون پروجکت - آریما

هر ساله کبک پذیرای هزاران مهاجر نیروی متخصص است که توانایی هایشان جوابگوی بخشی از بازار کبک میباشد. اگر قصد مهاجرت به کبک از طریق نیروی متخصص (Skilled Worker) را دارید قبل از درخواست اقامت دائم، باید مجوز Certificat de sélection du Québec یا CSQ را دریافت کنید. کبک مبنای انتخاب خود را بر اساس امتیاز هایی میگذارد که درخواست کننده از پارامتر های مختلف مانند تحصیلات، سابقه ی کار، زبان، سن و ... به دست میاورد. چنانچه شرایط لازم را داشته باشید CSQ شما صادر میشود.

پس از دریافت CSQ از اداره مهاجرت کبک، میتوانید درخواست ویزای خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز، به فدرال کانادا ارسال نمایید. پس از اینکه مراحل فدرال با موفقیت طی شود ویزای شما صادر شده و پس از ورود به کانادا میتوانید کارت اقامت دائم خود را دریافت کنید.

اداره مهاجرت استان کبک در سال 2016 سامانه آنلاین مون پروجکت را برای ثبت درخواست مهاجرت به این استان راه اندازی کرد. روال کار این سیستم براساس اولویت سابمیت پرونده بود.

کبک در آگوست 2018 سامانه آنلاین دیگری به نام آریما را برای ثبت درخواست و تشکیل پرونده مهاجرتی این استان معرفی نمود. این سیستم جدید قرار است همانند اکسپرس اینتری باشد و براساس امتیاز و نیاز بازار کار این استان از میان متقاضیان حائز شرایط انتخاب کند.