دراو شماره ۵۴ اکسپرس انتری و مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان کانادا

دراو شماره ۵۴ اکسپرس انتری و مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان کانادا

دراو شماره ۵۴ اکسپرس انتری و مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان کانادا

تاریخ ۱۹ آگوست ۲۰۲۱

✳️ ۳۳۵ متقاضی در استریم مشاغل مورد تقاضا دعوتنامه دریافت کردند و حداقل امتیاز ۷۰ بود.

✳️ ۱۶۱ متقاضی در برنامه اکسپرس انتری ساسکاچوان دعوتنامه دریافت کردند و حداقل امتیاز ۷۱ بود.

#مسیرتازه #مهاجرت #کانادا #اقامت_دائم_کانادا #اکسپرس_انتری #ساسکاچوان_کانادا

مطالب مرتبط با این مطلب

مطالب مرتبط: