🔰 مروری بر اخبار مهاجرتی کانادا در ماه آگوست ۲۰۲۱

🔰 مروری بر اخبار مهاجرتی کانادا در ماه آگوست  ۲۰۲۱

🔰 مروری بر اخبار مهاجرتی کانادا در ماه آگوست ۲۰۲۱

✅ صدور ۱۱۹۱ دعوتنامه در سه انتخاب برنامه های مهاجرتی استان بریتیش کلمبیا
✅ صدور ۹۸ دعوتنامه در سه انتخاب استان بریتیش کلمبیا برای عنوان شغلی مدیر تجارت و مدیر رستوران
✅ صدور ۱۲۵ دعوتنامه در دو انتخاب برنامه تکنولوژی استان بریتیش کلمبیا با حداقل امتیاز ۸۰
✅ صدور ۱۳ دعوتنامه در دو برنامه کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا با حداقل امتیاز ۱۲۴
✅ صدور ۲۰ دعوتنامه در برنامه کارآفرینی استان انتاریو با حداقل امتیاز ۱۴۲
✅ صدور ۶۰۰۰ دعوتنامه در دو انتخاب مخصوص برنامه تجربه کار کانادایی اکسپرس انتری با حداقل امتیاز ۴۰۳
✅ صدور ۹۷۵ دعوتنامه در دو انتخاب مخصوص برنامه های استانی اکسپرس انتری با حداقل امتیاز ۷۵۱
✅ صدور ۱۶۱ دعوتنامه در برنامه های مهاجرتی جزیره پرینس ادوارد
✅ صدور ۶۵۰ دعوتنامه در دو انتخاب استان مانیتوبا
✅ صدور ۳۳۲ دعوتنامه در دو انتخاب اکسپرس انتری استان ساسکاچوان با حداقل امتیاز ۷۱
✅ صدور ۶۳۶ دعوتنامه در دو انتخاب مشاغل موردتقاضای استان ساسکاچوان با حداقل امتیاز ۷۰
✅ صدور ۱۲۴۶ دعوتنامه در دو انتخاب برنامه اکسپرس انتری استان آلبرتا با حداقل امتیاز ۳۰۰
✅ صدور ۱۶۰۲ دعوتنامه در سه انتخاب برنامه آریما استان کبک با حداقل امتیاز ۵۱۷
✅ صدور ۳۲۶ دعوتنامه در برنامه فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد استان انتاریو
✅ امکان درخواست اجازه کار باز برای دارندگان سی اس کیو از استان کبک

#مسیرتازه #مهاجرت #کانادا #اقامت_کانادا #اخبار_مهاجرت_کانادا #آگوست #۲۰۲۱

مطالب مرتبط با این مطلب

مطالب مرتبط: