دراو شماره ۱۲۵ استان مانیتوبا

دراو شماره ۱۲۵ استان مانیتوبا

دراو شماره ۱۲۵ استان مانیتوبا

تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۱

✳️ ۴۶۳ متقاضی در استریم نیروی متخصص مانیتوبا دعوتنامه دریافت کردند و حداقل امتیاز ۴۴۵ بود.

✳️ ۸۴ متقاضی در استریم نیروی متخصص خارجی دعوتنامه دریافت کردند و حداقل امتیاز ۶۹۸ بود.

✳️ از میان ۶۰۲ دعوتنامه صادرشده در این انتخاب ۱۰۱ متقاضی در پول اکسپرس اینتری دعوتنامه دریافت کردند.

✳️ ۵۵ دعوتنامه در برنامه تحصیلات بین المللی صادرشد.

#مسیرتازه #مهاجرت #کانادا #اقامت_دائم #اکسپرس_انتری #مانیتوبا_کانادا

مطالب مرتبط با این مطلب

مطالب مرتبط: