دراو شماره ۵۵ اکسپرس انتری و مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان کانادا

دراو شماره ۵۵ اکسپرس انتری و مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان کانادا

دراو شماره ۵۵ اکسپرس انتری و مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان کانادا

تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۱

✳️ ۲۱۲ متقاضی در استریم مشاغل مورد تقاضا دعوتنامه دریافت کردند و حداقل امتیاز ۶۶ بود.

✳️ ۳۱۶ متقاضی در برنامه اکسپرس انتری ساسکاچوان دعوتنامه دریافت کردند و حداقل امتیاز ۶۶ بود.

#مسیرتازه #مهاجرت #کانادا #اقامت_دائم #اقامت_کانادا #ساسکاچوان_کانادا #اکسپرس_انتری

مطالب مرتبط با این مطلب

مطالب مرتبط: