صدور ۵۲۸ دعوتنامه برنامه های مهاجرتی استان ساسکاچوان

صدور ۵۲۸ دعوتنامه برنامه های مهاجرتی استان ساسکاچوان

صدور ۵۲۸ دعوتنامه برنامه های مهاجرتی استان ساسکاچوان

تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۱

✅ تعداد کل دعوتنامه ها ۵۲۸
✅ حداقل امتیاز ۶۶

🔰 کدهای شغلی انتخاب شده

✔️ ۰۹۱۱ مدیر تولید
✔️ ۰۸۲۱ مدیر کشاورزی
✔️ ۳۲۱۱ تکنسین آزمایشگاه پزشکی
✔️ ۳۲۳۴ مشاغل پیراپزشکی
✔️ ۹۲۳۲ اپراتورهای کنترل و فرآیند مرکزی ، فرآورده های نفتی ، گاز و شیمیایی
✔️ ۴۱۵۱ روانشناس
✔️ ۹۲۱۲ ناظر فرآورده های نفتی ، گاز و مواد شیمیایی و خدمات
✔️ ۳۲۱۶ سونوگرافیست پزشکی
✔️ ۳۲۱۵ تکنسین تابش پزشکی
✔️ ۳۱۴۳ درمانگر کار
✔️ ۸۲۲۵ پیمانکار و سرپرست محوطه سازی ، نگهداری زمین و خدمات باغبانی
✔️ ۲۲۲۵ تکنسین و متخصص منظر و باغبانی
✔️ ۹۲۲۶ سرپرست تولیدات مکانیکی و فلزی
✔️ ۰۸۲۲ مدیر باغبانی
✔️ ۳۱۲۲ متخصص کایروپرکتیک
✔️ ۹۲۳۱ اپراتور کنترل و فرآیند مرکزی ، پردازش مواد معدنی و فلزات

#مسیرتازه #مهاجرت #کانادا #اقامت_دائم #اقامت_کانادا #ساسکاچوان_کانادا #اکسپرس_انتری

مطالب مرتبط با این مطلب

مطالب مرتبط: