امکان درخواست ویزای کار از داخل کانادا برای افرادی که با ویزای توریستی در کانادا حضور دارند

امکان درخواست ویزای کار از داخل کانادا برای افرادی که با ویزای توریستی در کانادا حضور دارند

امکان درخواست ویزای کار از داخل کانادا برای افرادی که با ویزای توریستی در کانادا حضور دارند

تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱

✅ از تاریخ ۲۴ آگوست ۲۰۲۰ کسانی که با ویزای توریستی معتبر در کانادا حضور دارند و پیشنهاد شغلی اخذ نموده اند میتوانند بدون نیاز به خروج از کانادا درخواست ویزای کار دهند.

✅ شرایط موردنیاز:

✔️ ویزای ویزیتور معتبر کانادا و قصد ماندن در کانادا
✔️ ثبت درخواست مجوز کار برای کارفرمای خاص
✔️ ثبت درخواست حداکثر تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۲

✅ متقاضیان حائز شرایط فوق که در ۱۲ ماه گذشته ویزای کار معتبر داشته اند میتوانند کار خود را با کارفرمای جدید پیش از تایید نهایی مجوز کار شروع نمایند. لذا میبایست ازطریق وب فرم از اداره مهاجرت تایید شروع بکار را پیش از اخذ مجوز کار جدید اخذ نمایند

#مسیرتازه #مهاجرت #کانادا #ویزای_کار #ویزای_کانادا

مطالب مرتبط با این مطلب

مطالب مرتبط: