صدور ۵۰۰ دعوتنامه در برنامه اکسپرس انتری استان البرتا

صدور ۵۰۰ دعوتنامه در برنامه اکسپرس انتری استان البرتا

صدور ۵۰۰ دعوتنامه در برنامه اکسپرس انتری استان آلبرتا

تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۱

✳️ حداقل امتیاز ۳۰۰

💠 تعداد کل دعوتنامه ها در سال ۲۰۲۱ تاکنون ۴۵۰۷ و حداقل امتیاز ۳۰۰

✳️ متقاضیان دارای پروفایل اکسپرس انتری با حداقل امتیاز ۳۰۰ که استان آلبرتا را در علاقه مندی خود انتخاب کرده باشند شانس دریافت دعوتنامه خواهند داشت. لیکن متقاضیان دارای پیشنهاد شغلی، تجربه کاری، تحصیلات و یا اقوام نزدیک در این استان در الویت میباشند.

✳️ تجربه کاری در مشاغلی که مورد نیاز این استان نیستند نیز شانس اخذ دعوتنامه را کاهش میدهد.

✳️ همچنین پروفایلهایی که کمتر از سه ماه تا انقضای آنها باقیست نیز شانس کمتری برای دعوت دارند.

#مسیرتازه #مهاجرت #کانادا #اقامت_کانادا #اقامت_دائم #اکسپرس_انتری #آلبرتا

مطالب مرتبط با این مطلب

مطالب مرتبط: