صدور ۱۴۳ دعوتنامه در برنامه های مهاجرتی جزیره پرینس ادوارد

صدور ۱۴۳ دعوتنامه در برنامه های مهاجرتی جزیره پرینس ادوارد

صدور ۱۴۳ دعوتنامه در برنامه های مهاجرتی جزیره پرینس ادوارد

تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱

✅ تعداد کل دعوتنامه ها ۱۴۳

💠 برنامه کارافرینی پرینس ادوارد (مجوز کار)
تعداد دعوتنامه ۱۴
حداقل امتیاز ۷۲

💠 برنامه نیروی کار اکسپرس اینتری
تعداد دعوتنامه ۱۲۹

#مسیرتازه #مهاجرت_کانادا #اقامت_دائم #اقامت_کانادا #اکسپرس_انتری #کار_در_کانادا #پرینس_ادوارد #کانادا

مطالب مرتبط با این مطلب

مطالب مرتبط: