برنامه اسپانسرشیپی والدین و پدربزرگ و مادربزرگ در سال ۲۰۲۱

برنامه اسپانسرشیپی والدین و پدربزرگ و مادربزرگ در سال ۲۰۲۱

برنامه اسپانسرشیپی والدین و پدربزرگ و مادربزرگ در سال ۲۰۲۱

تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱

✅ طبق اعلام قبلی اداره مهاجرت کانادا از ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ بصورت تصادفی برای ۳۰ هزار نفر از متقاضیان برنامه اسپانسرشیپ پدر و مادر در سال ۲۰۲۰ در بازه دو هفته ای ایمیل دعوتنامه ارسال خواهدکرد.

✅ اداره مهاجرت بصورت تصادفی برای علاقه مندان ایمیل دعوتنامه ارسال خواهدکرد. دعوت شدگان ۶۰ روز پس از دریافت ایمیل برای ثبت درخواست اسپانسرشیپی فرصت دارند.

✳️ اگر در بازه زمانی اکتبر تا نوامبر ۲۰۲۰ در سایت اداره مهاجرت کانادا برای اسپانسرشیپی والدین اعلام علاقه مندی نموده اید از هفته آینده منتظر دریافت دعوتنامه باشید.

#مسیرتازه #مهاجرت #کانادا #اقامت_دائم #اسپانسرشیپ #اسپانسرشیپ_والدین #اسپانسرشیپ_کانادا #اسپانسرشیپ_اقامت_دائم_کانادا

مطالب مرتبط با این مطلب

مطالب مرتبط: