دراو شماره ۱۲۶ استان مانیتوبا

دراو شماره ۱۲۶ استان مانیتوبا

دراو شماره ۱۲۶ استان مانیتوبا

تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱

✳️ ۵۲۹ متقاضی در استریم نیروی متخصص مانیتوبا دعوتنامه دریافت کردند و حداقل امتیاز ۴۰۱ بود.

✳️ ۶۷ متقاضی در استریم نیروی متخصص خارجی دعوتنامه دریافت کردند و حداقل امتیاز ۷۱۸ بود.

✳️ از میان ۶۵۰ دعوتنامه صادرشده در این انتخاب ۱۳۵ متقاضی در پول اکسپرس اینتری دعوتنامه دریافت کردند.

✳️ ۵۴ دعوتنامه در برنامه تحصیلات بین المللی صادرشد.

#مسیرتازه #مهاجرت #کانادا #اقامت_دائم #مانیتوبا #اکسپرس_انتری #اقامت_کانادا

مطالب مرتبط با این مطلب

مطالب مرتبط: