دراو شماره ۵۶ اکسپرس انتری و مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان کانادا

دراو شماره ۵۶ اکسپرس انتری و مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان کانادا

دراو شماره ۵۶ اکسپرس انتری و مشاغل مورد تقاضای استان ساسکاچوان کانادا

تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

✳️ ۲۳۹ متقاضی در استریم مشاغل مورد تقاضا دعوتنامه دریافت کردند و حداقل امتیاز ۷۱ بود.

✳️ ۱۵۲ متقاضی در برنامه اکسپرس انتری ساسکاچوان دعوتنامه دریافت کردند و حداقل امتیاز ۷۱ بود.

صرفا متقاضیانی که کدشغلی آنها جزو لیست مشاغل اعلام شده در این انتخاب بوده است دعوتنامه دریافت کرده اند.

#مسیرتازه #مهاجرت #کانادا #اقامت_دائم #اکسپرس_انتری #ساسکاچوان #اقامت_کانادا

مطالب مرتبط با این مطلب

مطالب مرتبط: