صدور ۱۳۳۵ دعوتنامه در برنامه اکسپرس انتری استان البرتا در ماه سپتامبر ۲۰۲۱

صدور ۱۳۳۵ دعوتنامه در برنامه اکسپرس انتری استان البرتا در ماه سپتامبر ۲۰۲۱

صدور ۱۳۳۵ دعوتنامه در برنامه اکسپرس انتری استان آلبرتا در ماه سپتامبر ۲۰۲۱

✅ تاریخ ۷ سپتامبر ۵۰۰ دعوتنامه و حداقل امتیاز اکسپرس انتری ۳۰۰
✅ تاریخ ۱۴ سپتامبر ۳۸۵ دعوتنامه و حداقل امتیاز اکسپرس انتری ۳۰۰
✅ تاریخ ۲۱ سپتامبر ۴۵۰ دعوتنامه و حداقل امتیاز اکسپرس انتری ۳۰۰

💠 تعداد کل دعوتنامه ها در سال ۲۰۲۱ تاکنون ۵۳۴۲ و حداقل امتیاز ۳۰۰

✳️ متقاضیان دارای پروفایل اکسپرس انتری با حداقل امتیاز ۳۰۰ که استان آلبرتا را در علاقه مندی خود انتخاب کرده باشند شانس دریافت دعوتنامه خواهند داشت. لیکن متقاضیان دارای پیشنهاد شغلی، تجربه کاری، تحصیلات و یا اقوام نزدیک در این استان در الویت میباشند.

✳️ تجربه کاری در مشاغلی که مورد نیاز این استان نیستند نیز شانس اخذ دعوتنامه را کاهش میدهد.

✳️ همچنین پروفایلهایی که کمتر از سه ماه تا انقضای آنها باقیست نیز شانس کمتری برای دعوت دارند.

#مسیرتازه #مهاجرت #کانادا #اقامت_دائم #اقامت_کانادا #آلبرتا #اکسپرس_انتری

مطالب مرتبط با این مطلب

مطالب مرتبط: