چرا ما؟

چرا ما؟زیرا ما قابل اعتمادیم

تیم مسیر تازه سعی دارد اطلاعات خود را درباره مسائل و انواع روش های مهاجرتی به کانادا به روز نگه دارد. همین امر باعث میشود پرونده ها در کمال صحت و در بهترین شرایط خود برای اداره مهاجرت ارسال گردد. دقت در انجام امور مهاجرتی نقش بزرگی در سرنوشت شما دارد به همین خاطر دلسوزی و دقت تبدیل به بزرگترین هدف مجموعه مسیر تازه گشته است.

ماموریت ما

ماموریت مابازگشایی یک مسیر تازه در زندگی شما

تیم مسیر تازه وظیفه دارد خدماتی که برای ارائه آن با شما عهد بسته، تمام و کمال انجام دهد تا مسیر جدیدی را که در آن قدم گذاشته اید با موفقیت به سرانجام برسانید. بی شک شادمانی و موفقیت شما، شادمانی و موفقیت ماست.

ما چه کار میکنیم؟

ما چه کار میکنیم؟شما را در مسیر تازه زندگیتان راهنمایی میکنیم

هر روشی برای مهاجرت به کانادا انتخاب کنید از ابتدای مسیر تا انتهای راه، راهنمای شما خواهیم بود. مشاوره، ارزیابی، اخذ اقامت دائم، ویزای تحصیلی، ویزای توریستی و انواع مجوز های شغلی کانادا همه و همه ازجمله خدمات مجموعه مسیر تازه میباشد.