بازدید از کانادا

سوپر ویزای والدین

سوپر ویزای والدین با کمی تفاوت از ویزای ویزیتوری کانادا برای برخی افراد صادر میشود.

اعتبار سوپر ویزای والدین:

سوپر ویزای والدین نوعی ویزای مالتیپل (multiple) میباشد که تفاوت اصلی آن در مدت اقامت در کاناداست. سوپر ویزا این اجازه را به دارنده ویزا میدهد تا در هر ورود به مدت 2 سال در خاک کانادا بماند بدون آنکه نیاز به تمدید آن داشته باشد. اعتبار این ویزا 10 سال یا 1 ماه کمتر از اعتبار پاسپورت میباشد. این در حالی است که در ویزای مالتیپل 10 ساله معمولی، دارنده ویزا در هر ورود فقط 6 ماه مجاز به ماندن در خاک کانادا میباشد.

متقاضی باید حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

  1. والد، پدر بزرگ یا مادربزرگ شخصی مقیم (دارنده کارت اقامت دائم) یا شهروند (سیتیزن شیپ) کانادا باشد
  2. مجاز به ورود به خاک کانادا باشد

متقاضی باید قصد بازگشت به کشور خود را داشته باشد بنابراین آفیسر موارد زیر را بررسی میکند:

  1. روابط درخواست کننده ویزا با کشورش
  2. اهداف درخواست کننده ویزا از این بازدید
  3. تمکن مالی درخواست کننده ویزا
  4. شرایط اقتصادی و سیاسی کشور شخص درخواست کننده ویزا
  5. دعوت نامه از طرف میزبان

همچنین متقاضی باید موارد زیر را ارائه کند:

  1. گواهی حمایت مالی از فرزند یا نوه
  2. پوشش 1 ساله بیمه کانادایی
  3. گواهی مدیکال
درخواست کننده ویزا باید ثابت کند که فرزند یا نوه وی دارای حداقل میزان حقوق در کشور کانادا میباشد

میزان حداقل درامد به تعداد اعضای خانواده بستگی دارد. جدول میزان حداقل درامد در سایت اداره مهاجرت کانادا هر ساله به روز رسانی میشود.

جدول میزان حداقل درامد سال 2017
تعداد اعضا حداقل درامد
1 $24,600
2 $30,625
3 $37,650
4 $45,712
5 $51,846
6 $58,473
7 $65,101
بیش از 7 نفر به ازای هر نفر $6,628