بازدید از کانادا

ویزای ویزیتوری (توریستی) کانادا

صدور ویزای ویزیتوری یا اقامت موقت کانادا (TRV) به این معنی است که درخواست کننده ویزا، واجد شرایط سفر به کانادا میباشد. در صورتی که اقامت دائم کانادا را نداشته باشید یا شهروند این کشور نباشید برای بازدید از کانادا به این ویزا نیاز خواهید داشت. اکثر متقاضیان باید این ویزا را دریافت کنند تا بتوانند به این کشور سفر کنند.

متقاضی باید حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

 1. پاسپورت معتبر داشته باشد
 2. از سلامت برخوردار باشد
 3. سابقه مجرمانه نداشته باشد
 4. افیسر را قانع کند که انگیزه برگشت به کشور خود را دارد (داشتن شغل مناسب، خانواده، تمکن مالی، سند مالکیت خانه و ...)
 5. افیسر را قانع کند که بعد از اتمام اعتبار ویزا به کشور خود باز میگردد
 6. تمکن مالی برای طول اقامت در کانادا داشته باشد

داشتن دعوت نامه از دوستان و خویشاوندان نیز شانس دریافت این ویزا را افزایش میدهد.

معمولا در صورتی که اقامت شما کمتر از 6 ماه باشد نیازی به مدیکال نیست که البته بسته به نوع شغل شما ممکن است مجبور به ارائه مدیکال شوید. همچنین نفر اصلی و تمامی همراهان باید بعد از سابمیت درخواست و پرداخت هزینه بررسی و دریافت دستور العمل بیومتریک و یا همزمان با ثبت درخواست در VAC، بیومتریک انجام دهند.

مدارک زیر برای درخواست ویزای توریستی کانادا مورد نیاز میباشد:

 1. پاسپورت
 2. دو قطعه عکس 35 mm x 45 mm
 3. نامه تمکن مالی
 4. سند ازدواج (در صورت اقدام به صورت متاهلی)
 5. رضایت نامه خروج برای فرزندان زیر 18 سال که تنها با یکی از والدین قصد خروج دارند

انواع ویزای توریستی کانادا:

دو نوع ویزای توریستی مالتیپل (multiple) و سینگل (single) وجود دارد. تفاوت اصلی این دو ویزا این است که در ویزای سینگل تنها یک بار اجازه ورود به خاک کانادا داده میشود در حالی که با ویزای مالتیپل میتوان چندین بار وارد خاک کانادا شد. ویزای مالتیپل کانادا، ویزایی است که اکثر متقاضیان به دنبال آن میباشند به همین دلیل نیاز نیست متقاضی به افیسر اعلام کند به دنبال کدام نوع ویزا میباشد. آفیسر با توجه به شرایط پرونده یکی از این دو نوع ویزا را صادر خواهد کرد.

اعتبار ویزای مالتیپل (multiple) کانادا:

ویزای مالتیپل (multiple) کانادا این اجازه را به دارنده ویزا میدهد که در هر ورود به مدت 6 ماه در خاک کانادا بماند. همچنین دارنده ویزا میتواند هر چند بار که میخواهد وارد کانادا شود. اعتبار این ویزا 10 سال یا به مدت 1 ماه قبل از منقضی شدن اعتبار پاسپورت شخص میباشد. دارنده ویزا باید تا قبل از منقضی شدن اعتبار پاسپورت به کشور خود برگردد.

اعتبار ویزای سینگل (single) کانادا:

ویزای سینگل (single) کانادا این اجازه را به دارنده ویزا میدهد که تنها یک بار به خاک کانادا وارد شود. دارنده ویزا میتواند به مدت 6 ماه در کانادا اقامت داشته باشد. در صورتی که آفیسر تصمیم بگیرد که اقامت شخص کمتر از 6 ماه باشد، تاریخ برگشت در پاسپورت نشان داده خواهد شد.